Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Dla kandydatów do pracy

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych – dla kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s. 1) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Kornowacu, przy ul. Raciborskiej 48, 44-285 Kornowac, adres e-mail: ops@kornowac.pl;
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iod@kornowac.pl
3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji aktualnej oraz przyszłych rekrutacji lub do czasu cofnięcia wyrażonej zgody - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą dla potrzeb rekrutacji aktualnej i rekrutacji przyszłych, maksymalnie przez okres 1 roku od ich otrzymania. Aplikacje kandydatów niespełniających wymagań formalnych, kandydatów niewyłonionych oraz przesłane poza oficjalną rekrutacją bez stosownej zgody, zostaną zniszczone po 14 dniach od zakończenia naboru lub zwrócone.
5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody.
6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ KONTAKTOWYCH DLA POTRZEB REKRUTACJI

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz danych kontaktowych w postaci nr telefonu i adresu e-mail zawartych w moim CV dla potrzeb obecnej i przyszłych rekrutacji. *

  * Klauzula zgody umieszczana w CV, umożliwia dłuższe przechowywanie Państwa zgłoszenia/CV. Prosimy, aby kandydat ubiegający się o podjęcie zatrudnienia, zamieścił treść powyższej zgody w swoim CV, wówczas aplikacja będzie rozpatrywana.

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny obchodzą

"Herbatka... seniorzy."

Głos seniora Maj 2024

Logo Gminy Przyjaznej Seniorom