Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Opieka Wytchnieniowa

 

Głównym celem Programu „Opieki Wytchnieniowej” - edycja 2023 jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujacych bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi zgodnie z ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Program jest realizowany w dwóch formach tj. pobytu dziennego oraz w ramach pobytu całodobowego w miejscu wskazanym przez uczestnika Programu spełniającym kryteria dostępności, które otrzyma pozytywną opinię gminy. Limit w ramach pobytu całodobowego to 14 dni natomiast w ramach pobytu dziennego limit to 238 godzin/na rok.

Gmina Kornowac realizuje Program do 31.12.2023r. osoby zakwalifikowane nie ponoszą kosztów usługi Opieki Wytchnieniowej w ramach Programu. 

Warunkiem zakwalifikowania jest złożenie karty zgłoszenia, oświadczenia oraz orzeczenia o niepełnosprawności. Dokumenty do pobrania>>> karta zgłoszenia, oświadczenie.  W przypadku dużej ilości chętnych pierwszeństwo mają osoby, jeszcze nie korzystające z tej formy wsparcia oraz osoby o wysokim stopniu zależności od opiekuna zgodnie z kartą pomiaru >>> w załączeniu. 

 

 

 

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny obchodzą

"Herbatka... seniorzy."

Głos seniora Maj 2024

Logo Gminy Przyjaznej Seniorom