Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Stypendia szkolne i zasiłki szkolne

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie,
w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania czy inne.  Stypendium szkolne przysługuje:

- uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;


- wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

Wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, uprawniająca do ubiegania się  o stypendium szkolne, nie może przekraczać kwoty 528 zł.
Wnioski o stypendium szkolne należy składać w terminie do 15 września 2021r.

 

W szczególnych przypadkach, zdarzeniach losowych uczniom przysługuje również zasiłek szkolny zgodnie z art. 90 e ustawy o systemie oświaty. Szczegółowych informacji udziela Pani Olga Kondrot- Żurawiec.

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

								

Wniosek o stypendium szkolne

Utworzono dnia 26.08.2021, 11:42

Załącznik obowiązkowe RODO

Utworzono dnia 17.02.2021, 15:12

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Styczeń 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny obchodzą

Gazetka "Herbatka u Joli"