Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy

 

Osobie dotkniętej przemocą w rodzinie udziela się bezpłatnej pomocy, 
w szczególności w formie:

1)poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego, socjalnego, zawodowego i rodzinnego;

2)interwencji kryzysowej i wsparcia;

3)ochrony przed dalszym krzywdzeniem, przez uniemożliwienie osobom stosującym przemoc korzystania ze wspólnie zajmowanego z innymi członkami rodziny mieszkania oraz zakazanie kontaktowania się i zbliżania się do osoby pokrzywdzonej;

4)zapewnienia osobie dotkniętej przemocą w rodzinie bezpiecznego schronienia w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie;

5)badania lekarskiego w celu ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie oraz wydania zaświadczenia lekarskiego w tym przedmiocie;

6)zapewnienia osobie dotkniętej przemocą w rodzinie, która nie ma tytułu prawnego do zajmowanego wspólnie ze sprawcą przemocy lokalu, pomocy w uzyskaniu mieszkania.

Niebieska Karta ABC

Niebieska karta to potoczna nazwa dla dokumentu, który informuje o przemocy w rodzinie. Procedura opracowana przez Komendę Główną Policji i Komendę Stołeczną Policji we współpracy z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, obejmująca ogół czynności realizowanych w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie, została wprowadzona w 1998r.

Założenie niebieskiej karty jest jednoznaczne z rozpoczęciem procedury działania przeciwko przemocy w rodzinie. Co ważne, nie jest to związane z zawiadomieniem o popełnieniu przestępstwa odnośnie przemocy domowej. W odróżnieniu od zawiadomienia dokument ten nie jest składany bezpośrednio przez osoby pokrzywdzone, ale przez jednostki, które są świadkami takiego problemu w rodzinie. W związku z tym niebieska karta może zostać założona przez Policję, ośrodki pomocy społecznej, Gminną komisję rozwiązywania problemów alkoholowych czy też jednostkę służby zdrowia lub komórkę oświatową.

 

 

AKTUALNOŚCI:

Stowarzyszenie PERSONA na rzecz Naszych mieszkańców!

Utworzono dnia 07.07.2022

Stowarzyszenie PERSONA rozpoczyna realizację projektów adresowanych do osób stosujących  przemoc wobec członków rodziny. Są to: 1. Program psychoedukacyjny dla osób stosujących przemoc współfinansowany ze środków Województwa...

czytaj dalej na temat: Stowarzyszenie PERSONA na rzecz Naszych mieszkańców!

Zespół Interdyscyplinarny

Utworzono dnia 21.07.2020

Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów podejmująca się współpracy celem udzielenia pomocy osobom lub całym rodzinom znajdującym się w kryzysie i dotkniętym problemem przemocy. Działania te skierowane są na rozwiązanie konkretnego problemu. Celem...

czytaj dalej na temat: Zespół Interdyscyplinarny

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Wrzesień 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny obchodzą

Głos seniora - czytaj!

Wakacyjna "Herbatka u Joli"