Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością - edycja 2024

Gmina Kornowac informuje, że przystąpiła do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” edycja 2024r.

Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego. Całkowita wartość projektu: 62 393,40 zł. 

Głównym celem Programu „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” - edycja 2024 jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:

 1. o znacznym stopniu niepełnosprawności lub
 2. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
 3. lub inne traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w pkt a i b

Zakres podmiotowy i przedmiotowy Programu

 1. Program zapewnia usługi asystencji osobistej świadczone uczestnikom przez asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.
 2. Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta w:
  • Wsparcie uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
  • Wsparcie uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
  • Wsparcie w przemieszczaniu się poza miejsce zamieszkania;
  • Wsparcie w  podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowania się z otoczeniem.
 3. W czasie korzystania z usług asystenta nie mogą być świadczone – (w tych samych godzinach) – usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze.
   

Gmina Kornowac realizuje Program do 31.12.2024r. osoby zakwalifikowane nie ponoszą kosztów usługi AOON w ramach Programu. 

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny obchodzą

"Herbatka... seniorzy."

Głos seniora Maj 2024

Logo Gminy Przyjaznej Seniorom