Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Fundusz Solidarnościowy

Fundusz Solidarnościowy, zwany dalej „Funduszem” jest państwowym funduszem celowym. Fundusz utworzony został ustawą o Funduszu Solidarnościowym z dnia 23 października 2018 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787, z późn. zm.).

Celem Funduszu jest udzielanie wsparcia społecznego, zawodowego, zdrowotnego oraz finansowego osobom niepełnosprawnym, a także udzielanie wsparcia finansowego emerytom i rencistom, o którym mowa w przepisach odrębnych.

Zarówno niepełnosprawni, jak i emeryci i renciści wymagają zapewnienia przez Państwo dodatkowego wsparcia w różnych obszarach życia. Analizując potrzeby tych dwóch grup społecznych, uznano, iż aby poprawić jakość życia osób niepełnosprawnych, należy przede wszystkim uruchomić programy zapewniające korzystanie na zasadzie równości z innymi z różnorodnych obszarów życia, dotyczących m.in. informacji i komunikacji, urządzeń i technologii oraz różnego rodzaju usług. Realizując politykę włączenia społecznego osób niepełnosprawnych, od roku 2019, uruchamiane są programy, których beneficjentami są osoby niepełnosprawne.

Środki Funduszu przeznacza się na realizację:

programów rządowych i resortowych, o których mowa w art. 7 ust. 1 i 5 Ustawy o Funduszu Solidarnościowym, w tym obejmujących realizację zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych;
zadań związanych z promowaniem i wspieraniem systemu wsparcia osób niepełnosprawnych;
zadań z zakresu innowacyjnych rozwiązań w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych.

Fundusz może wspierać działania w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami lub jej poprawy, osobom ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240). W konsekwencji, środki Funduszu przeznacza się także na wsparcie udzielane w ramach Funduszu Dostępności, o którym mowa w rozdziale 5 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

źródło: Fundusz Solidarnościowy - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

 

 

 

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Kwiecień 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny obchodzą

Wielkanocna "Herbatka..."

Głos seniora Grudzień

Logo Gminy Przyjaznej Seniorom