Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Opieka Wytchnieniowa - edycja 2024

Głównym celem Programu „Opieki Wytchnieniowej” - edycja 2024 jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujacych bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi zgodnie z ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Program jest realizowany w dwóch formach tj. pobytu dziennego oraz w ramach pobytu całodobowego w miejscu wskazanym przez uczestnika Programu spełniającym kryteria dostępności, które otrzyma pozytywną opinię gminy. Limit w ramach pobytu całodobowego to 14 dni natomiast w ramach pobytu dziennego limit to 240 godzin/na rok.

Gmina Kornowac realizuje Program do 31.12.2024r. osoby zakwalifikowane nie ponoszą kosztów usługi Opieki Wytchnieniowej w ramach Programu. 

Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego. Całkowita wartość projektu: 97 399,80 zł.

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny obchodzą

"Herbatka... seniorzy."

Głos seniora Maj 2024

Logo Gminy Przyjaznej Seniorom