Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Utworzono dnia 11.01.2023

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) – społeczna komisja działająca na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, utworzona przez zespół ludzi, których zadaniem jest realizacja zadań tejże ustawy, a także ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Podstawowym zadaniem komisji jest prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu, a w szczególności zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla takich osób.

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powoływana jest w Naszej Gminie przez Wójta Gminy. Zgodnie z Uchwałą Gminy Kornowac działa komisja składająca się z:

Przewodniczący Komisji - Pan Krystian Staniek

Z-ca Przewodniczącego Komisji - Pan Dariusz Nowak

Sekretarz Komisji - Pani Żaneta Wirbiłowicz

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny obchodzą

"Herbatka... seniorzy."

Głos seniora Maj 2024

Logo Gminy Przyjaznej Seniorom